O podjetju

O zaposlenih

 

Direktorica

mag. Tatjana Marčac Grahek, univ.dipl.kem., e-mail: info(at)kemomed.si

 

Izvršni direktor za prodajo

Andrej Vuga, univ.dipl.ing.kem., e-mail: a.vuga(at)kemomed.si

 

Oddelek analitika

Vodja oddelka

Andrej Vuga, univ.dipl.ing.kem., e-mail: a.vuga(at)kemomed.si

Strokovni sodelavci/ke

Karolina Dežman, univ.dipl.ing.lab.biomed., e-mail: k.dezman(at)kemomed.si

Maša Tominec, univ.dipl.inž.živ.teh, e-mail: m.tominec(at)kemomed.si

 

Oddelek biomedicina

Strokovni sodelavci/ke

dr. Gaja Lesničar Pučko, dr.vet.med., e-mail: g.lesnicar(at)kemomed.si

Rok Količ, univ.dipl.mikrobiol., e-mail: r.kolic(at)kemomed.si

Janja Juvančič, univ.dipl.biokem., e-mail: j.juvancic(at)kemomed.si

dr. Špela Glišović Krivec, univ.dipl.biol., e-mail: s.krivec(at)kemomed.si

 

Oddelek storitve

Vodja oddelka

Urša Medved, dipl.inž.kem.teh., e-mail: u.medved(at)kemomed.si

Tehnična podpora

Rok Sinobad: e-mail: r.sinobad(at)kemomed.si

Luka Ogris, dipl. inž. fiz.: e-mail: l.ogris(at)kemomed.si

Klemen Dimec: e-mail: k.dimec(at)kemomed.si

Rok Količ, univ.dipl.mikrobiol., e-mail: r.kolic(at)kemomed.si

Kalibracijski laboratorij

Tea Vidic, e-mail: t.vidic(at)kemomed.si

Breda Arhar, e-mail: b.arhar(at)kemomed.si

Rok Sinobad, e-mail: r.sinobad(at)kemomed.si

 

Oddelek administracija in logistika

Vodja oddelka

Franka Bilič, e-mail: f.bilic(at)kemomed.si

Strokovni sodelavci/ke

Tina Zaplotnik, e-mail: t.zaplotnik(at)kemomed.si

Alja Hojan, e-mail: a.hojan(at)kemomed.si

Logistika in IT podpora

Duško Knežević, mag.org.inf., e-mail: d.knezevic(at)kemomed.si


Potrebujete nasvet strokovnjaka?

Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt