Illumina

Aplikacije v uporabni znanosti

Znanost, ki lahko iz teorije preide v prakso!

Forenzična genomika

Točnejši rezultati pri forenzičnem testiranju so stalnica po zaslugi napredka v genomiki. Illuminina tehnologija in informatika omogočata še globlji pogled v DNA kot druge, tradicionalne metode, prav tako pa omogoča tudi točnejše rezultate.

Iluminina tehnologija sekvenciranja s sintezo (SBS) na sistemu  MiSeq FGx Forensic Genomics System analizira vse globalne kratke tandemske ponovitve (STR), prav tako pa obravnava skoraj 200 forenzično relevantnih polimorfizmov posameznih nukleotidov (SNP). Vse to je mogoče le z enim preprostim delovnim okoljem in manj kot 1 ng vzorca.  

Aplikacije v komercialni agrikulturi

Illuminina tehnologija za sekvenciranje in genotipizacijo je uporabna tudi v agrigenomiki. Ta tehnologija povečuje znanje genetskih temeljev izdelave, reprodukcije in zdravja za širok izbor aplikacij.

Nadzor nalezljivih bolezni

Genomika nam omogoča razumeti evolucijo patogenov, interakcijo med gostiteljem in patogenom ter odpornost na antibiotike.

Sekvenciranje naslednje generacije (NGS) prinaša univerzalno metodo brez hipotez, ki jo lahko uporabljate z virusi, bakterijami ali paraziti. Genomska analiza z NGS s pomočjo visoke resolucije lahko razlikuje med sevi patogenov, ki so različni že v samo enem SNP, ter tako prihrani številne teste.

Illuminina tehnologija NGS prinaša hitre in kakovostne podatke, s katerimi si znanstveniki pomagajo pri identifikacij, sledenju in odzivu na izbruh bolezni.

Molekularna epidemiologija

NGS omogoča točne analize več izolatov za detekcijo, ter tako nadomesti številne teste za identifikacijo organizmov ter preiskovanje odpornosti in virulence. Tipizacija patogenov v visoki resoluciji lahko s pomočjo sekvenciranja celotnega genoma razlikuje med organizmi, ki jih mnoge druge metode ne zmorejo.

Primarna aplikacija NGS za molekularno epidemiologijo je sekvenciranje celotnega genoma.


Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt