Grant Instruments

Merilniki gostote

Visoko zmogljivi merilniki gostote za točne meritve v naravoslovnih vedah.

DEN-1 & DEN-1B merilnik gostote

Določevanje koncentracije celic (bakterijskih ali kvasnih) v procesu fermentacije, detekcija odpornosti mikroorganizmov na antibiotike, identifikacija mikroorganizmov z raznimi testi in merjenje optične gostote pri fiksni valovni dolžini.   

DEN-1

 


Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt