Nippon Genetics

Celična biologija

Ohranite lahko vse navadne celične linije in s tem povečate število nepoškodovanih celic po odmrznitvi. Stopnja uporabnosti po odmrznitvi še tako občutljivih celic je veliko višja kot z običajnimi mediji.

Tudi za ohranjanje zarodnih celic.

Bambanker Direct

Centrifugiranje celic ni potrebno, zato je ta naprava najprimernejša za hibridomske celice in HTP aplikacije.

BAMBANKER™ DIRECT je nov medij za zamrzovanje celic, ki ga lahko dodate neposredno v gojišče celic brez centrifugiranja. Po suspenziji celic lahko uporabnik le-te shrani v zamrzovalniku pri -80 °C. Da bi ugodili prošnjam kupcev, je ta naprava sedaj modificirana tako, da je zamrzovanje kar se da preprosto in učinkovito.

BambankerTM - HRM

Narejen iz človeškega serumskega albumina, brez živalskih komponent.

Krio prezervacija, ki vključuje zamrzovanje in odmrzovanje, je zelo pomemben del tehnologije celičnih kultur. Krio prezervacija izvornih celic primatov in celic iPS je veliko težja v primerjavi z mišjimi ali drugim celicami. Trenutno je vitrifikacijska metoda najprimernejša za izvorne celice primatov/iPS celice, čeprav je metoda počasnega zamrzovanja z DMSO zelo popularna za več vrst celičnih linij. Vitrifikacijska metoda zahteva posebno znanje, potrebno pa je tudi izogibanje transportu s suhim ledom . Za spopadanje s takimi problemi smo razvili nov zamrzovalni medij (BambankerTM HRM), ki vsebuje človeški serumski albumin in DMSO za izvorne celice primatov/iPS celice.

 

Internetna stran: Nippon Cell Biology

 

 

Komora za kulture

Tkivne in celične kulture so nepogrešljiva orodja v moderni biologiji, kljub temu pa se je zagotovo vsak celični biolog vsaj enkrat spopadel s frustrirajočo izkušnjo okuženih in umazanih bučk, ali še huje, petrijevk s primarnimi ali izvornimi celicami.

Ta komora za kulture FastGene® ima dodatno zaščito znotraj inkubatorja, ki zagotavlja, da se infekcije ne prenašajo iz ene celice na drugo. Zamenljivi filter z velikostjo por  <0.4 µm ustvari zaščitno plast zraka in vlage, ki ščiti okolje inkubatorja, obenem pa preprečuje vstop patogenov, kot so bakterije in glivice. Komoro za kulture FastGene® lahko oprete v avtoklavu in ji tako zagotovite popolno sterilnost.


Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt