Integrated DNA Technologies

Sinteza DNA & RNA

DNK oligi v tubicah in ploščah, Ultramers™ (dvoverižni oligi s QC do dolžine 200 bp – primerni za qPCR pozitivne kontrole), modifikacije (preko 100), čiščenja (HPLC).

Glavna značilnost oligonukleotidov IDT je kvaliteta po zelo konkurenčni ceni.

Sinteza  oligonukleotidov poteka v sintezni aparaturi z največjim izkoristkom vezave na tržišču (>99.6%) in je bila razvita v podjetju samem. Količina sintetiziranih oligov se določa zelo natančno, saj se dvakrat meri optična gostota (OD) z UV spektrofotometrijo. Dolžina oliga se kontrolira z masno spektrometrijo na dveh platformah (ES-MS masna spektrometrija z ionizacijo z elektrospreji in  LC-MS  z elektrospreji), ki sta 12-15x bolj občutljiva od MALDI-TOF in omogočata natančno določanje oligov do dolžine 200 bp. Rezultati masne spektrometrije so dostopni na spletu brez dodatnih stroškov. Vsak oligo dolžine do 60 bp se po sintezi razsoli, rezultati čistosti po kapilarni elektroforezi pa so priloženi ob dobavi.

 

Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt