Stemcell Technologies

Specializirani celični mediji

Specializirani celični mediji  za gojenje embionalnih, induciranih pluripotentnih, hematopoetskih, mezenhimskih in nevronskih matičnih celic ter epitelijskih celic.

Novo:

HepatiCult ™ organoidni rastni medij

PancreaCult ™ Organoid rastni medij

BrainPhys™ Neuronal Medium je novi definirani medij, brez seruma za kultivacijo primarnih nevronov in razvoj nevronov iz humanih pluripotentnih matičnih celic (hPSC).

Najbolj priznani mediji:

  • mTeSR™1 je nabolj pogosto citiran medij za gojenje človeških ESC in  iPSC ter ne potrebuje dodatnih hranil.

  • MesenCult® medij za gojenje mezenhimskih matičnih celic iz kostnega mozga, za kvantifikacijo matičnih celic s CFU-F testom, za diferenciacijo mezenhimskih celic iz adipocitov ali osteocitov

  • MethoCult® metilcelulozni medij  za karakterizacijo hematopoetskih progenitorskih celic (CFU test), in vitro testiranje vpliva zdravil na hematopoezo

Spletna stran proizvajalca: Stemcell


Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt