Stemcell Technologies

Citokini

Citokini so široka kategorija majhnih proteinov, ki so pomembni pri celičnem sporočanju.

Vključujejo kemokine, interferone, interlevkine, limfokine in dejavnike tumorske nekroze. Pomembni so posebej za odzive gostitelja na infekcije, imunske odzive, vnetja, poškodbe, sepso, raka in reprodukcijo.

Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt