Cytognos

Večbarvni koktejli

Pretočna citometrija (FC) je orodje v analitski in kvantitativni karakterizaciji celic, ki nudi hitro analizo raznovrstnih celičnih populacij na ravni od celice do celice. Pretočno citometrijo opravljamo na celicah v tekoči suspenziji, ki so bile inkubirane s fluorescenčno označenimi protitelesi.

Človeške limfocite lahko razdelimo na tri glavne populacije glede na njihovo biološko funkcijo in antigen ekspresijo celičnih površin: limfociti T, limfociti B in naravne celice ubijalke (NK).

Lymphogram™

Kit Lymphogram™ je tribarvna mešanica monoklonalnih protiteles s skrbno izbrano intenziteto fluorescence za sočasno določanje glavnih limfocitnih subpopulacij v periferni krvi, kostnem mozgu in drugih telesnih tekočinah.

Lymphoclonal™

Kit Lymphoclonal™ je štiribarvna mešanica protiteles, namenjena študiji limfocitnih subsetov in določanju klonalnosti B-celic v periferni krvi, kostnem mozgu in drugih telesnih tekočinah.

Lymphoclonal™-9

Lymphoclonal™-9 je 6-barvni reagent, ustvarjen za sočasno določanje glavnih limfocitnih subpopulacij v periferni krvi, kostnem mozgu in drugih telesnih tekočinah.

Clonalpath™ in Clonalpath™–Plus

Clonalpath™ in Clonalpath™-Plus sta optimizirana za diferenciacijo med Monoclonal Gammophathy of Undetermined Significance (MGUS) in Multiple Myeloma (MM) glede na procent imunofenotipskih normalnih celic plazme.

Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt