Cytognos

Sistemi za absolutno štetje

V preteklih letih se je izkazalo, da je popisovanje absolutnih vrednosti celic in njihovih subsetov relevantno v različnih raziskovalnih okoljih in laboratorijih za klinično diagnozo.

Perfect-Count Microspheres™

Perfect-Count Microspheres™ je sistem enojne platforme na osnovi mikrokroglic za absolutno štetje, ki ga lahko uporabimo v kombinaciji z monoklonalnimi protitelesi, ki so konjugirana z različnimi fluorokromi.

LeucoFinder™

LeucoFinder™ je učinkovita metoda za popisovanje rezidualnih belih krvničk (rWBC) in transfuzijo levkoreduciranih krvnih produktov. Pri transfuziji produktov s filtrirano krvjo je ključnega pomena, da poznamo točno absolutno število rWBS, ter s tem preprečimo febrilne reakcije, prenos mikroorganizmov, aloimunizacijo, refrakcijskost krvnih ploščic in imunosupresijo.


Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt