Shimadzu

Aparati za tekočinsko kromatografijo (HPLC)

Shimadzu HPLC in UHPLC sistemi izkazujejo visoko zanesljivost, izjemne zmogljivosti, izjemno ponovljivost, visoko ponovljivost pikov in s tem poskrbijo za vrhunsko kakovost podatkov. Instrumenti so skrbno oblikovani za zadovoljitev potreb za širok spekter standardnih aplikacij v farmacevtiki, kemiji, varstvu okolja, živilstvu kakor tudi v kliničnih analizah. Sistemi so fleksibilni, a hkrati zelo enostavni za uporabo.

Aparati za tekočinsko kromatografijo (HPLC in UHPLC)

Nexera X2

Visoka prilagodljivost za vse vaše aplikacije.

Nexera XR

Najdostopnejša UHPLC na trgu.

Prominence Modular HPLC

Prominence je sistem HPLC, pripravljen za delovanje v omrežju, ki  zadovolji vse potrebe naprednih uporabnikov.

i-Series

i-Series pokriva aplikacije od konvencionalne pa do ultra-hitre tekočinske kromatografije.

Nexera UC

Platforma Nexera UC SFE – SFC – MS .

 

Nexera SR

Naprava Nexera SR je konfigurirana z novim detektorjem s serijo fotodiod SPD-M3A.

 

Nexera Quaternary System

Zmožnost analize gradienta 4 raztopin pri pritisku do 130 MPa.

Nexera Method Scouting

Sistem za UHPLC Method Scouting.

Nexera MP

Procesiranje več vzorcev pri ultra visoki hitrosti z uporabo SIL-30ACMP Multiplate Autosampler-ja.

Nexera-e

Izčrpna metodologija 2D-LC predstavlja spremembo paradigme pri analizi separacije tekočinske kromatografije.

TOX.I.S.

Rešitev HPLC/PDA za identifikacijo drog in telesnih tekočin.

Crude2Pure

Čiščenje/upraševanje s pripravljalnim sistemom Crude2Pure.

Shimadzu LabTotal Vial

Ali zaradi svojih vial izgubljate dragocene vzorce?