NETZSCH

TG/TGA

NETZSCH TG instrumenti imajo kompaktno obliko in so opremljeni z visoko ločljivostnimi sistemi!Zgradba aparature omogoča enostavno upravljanje s sistemom in merjenje temperature neposredno na vzorcu! Skoraj vsi modeli NETZSCH TG instrumentov so vakuumsko tesnjeni in omogočajo merjenje masnih sprememb v različnih atmosferah! Opcijski c-DTA® signal še dodatno daje informacije o eksotermnih in endotermnih spremembah v vzorcu, tudi če niso direktno povezani z masno spremembo! Sisteme za detekcijo plinov kot so QMS, FT-IR ali GC-MS se lahko doda na skoraj vse TG instrumente! Termogravimetrični analizatorji iz serije 400 so lahko opremljeni z DSC in/ali DTA in lahko v vsakem trenutku tvorijo polnopravni TGA-DSC ali TGA-DTA instrument (STA)!

NETZSCH TG instrumenti izpolnjujejo vse visoke zahteve vključno s standardi: ISO 11358, ISO/DIS 9924, ASTM E 1131, ASTM D 3850, DIN 51006.


Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt