NETZSCH

STA/TG-DSC

Sočasna uporaba termogravimetrije (TG) in diferenčne dinamične kalorimetrije (DSC) na enem samem vzorcu v instrumentu STA, daje veliko več informacij kot, če bi uporabljali dva ločena instrumenta!

1. Preizkusni pogoji so povsem enaki tako za TG kot DSC signal (enaka atmosfera, pretok, parni tlak na vzorcu, stopnja gretja, toplotni stik med vzorčnim lončkom ter senzorjem, učinek sevanja, itd.)

2. Analiziranost signalov se izboljša, saj sta dva ali več nizov podatkov o obnašanju vorca vedno na voljo hkrati (razlikovanje med faznimi prehodi in razgradnjo, prepoznavanje reakcij pirolize, oksidacija, izgorevanje, itd.)

 

Od zgodnjih let svojega obstoja je NETZSCH-Gerätebau GmbH dajal velik povdarek na razvoj in stalno optimizacijo simultanih termičnih analizatorjev, ti so danes na trgu na vodilnem položaju, kar je rezultat njihove odlične tehnologije!


Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt