NETZSCH

TMA

Mnogo materialov spremeni svoje termomehanske lastnosti pod vplivom gretja ali hlajenja! Pojavijo se naprimer fazne spremembe, sintranje, mehčanje ali toplotno raztezanje! S pomočjo TMA analiz lahko dobimo dragocen vpogled v sestavo, strukturo, proizvodnje pogoje ali aplikacijske možnosti za različne materiale! Uporaba instrumentov za termomehanske analize se razteza od kontrole kakovosti do raziskav in razvoja! Tipična področja so plastike in elastomeri, barve in topila, kompozitni materiali, lepila, filmi in vlakna, keramika, steklo in kovine!

Termomehanska analiza (TMA) določa dimenzijske spremembe trdnih snovi, tekočin ali pastoznih materialov v odvisnosti od temperature in/ali časa pod določeno mehansko silo (DIN 51 005, ASTM E 831, ASTM D 696, ASTM D 3386, ISO 11359)! TMA je tesno povezan z dilatometrijo (DIL), ki določa spremembo dolžine vzorcev pod zanemarljivo obremenitvijo (DIN 51 045)!


Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt