Izjava o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov

Družba Kemomed d.o.o. jamči za zasebnost in varstvo osebnih podatkov. S to izjavo o zasebnosti je določen način varovanja osebnih podatkov na spletnih straneh družbe Kemomed d.o.o.. Z obiskom spletnih strani Kemomed d.o.o. se stranka strinja, da se njeni podatki uporabljajo v skladu s to politiko. Zagotavljamo varstvo osebnih podatkov, ki nam jih bo stranka posredovala pri registraciji in nakupu prek spleta. Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu zasebnih podatkov.

Družba Kemomed d.o.o. ne bo urejala, nadzorovala ali razkrivala osebnih podatkov brez pisnega privoljenja stranke razen če bo to dolžno narediti zaradi:

* ukrepanja v nujnih primerih, potrebnih za zaščito osebne varnosti zaposlenih v družbi Kemomed d.o.o. ali uporabnikov Kemomed d.o.o. storitev oz. produktov,

* uveljavitve spoštovanja pravil in pogojev uporabe,

* varovanja pravic ali premoženja družbe Kemomed d.o.o. ali

* skladnosti z zakonskimi zahtevami.

1. Zbiranje osebnih podatkov


Osebne podatke zbiramo v primeru, da pri nas stranka naroči določeno storitev ali produkt oz. ko se prek spletnih strani Kemomed d.o.o. na strankino zahtevo opravi določena transakcija (posredovanje informacij o storitvah ali produktih, nakup storitev ali produktov, prenos produktov s spletne strani). Osebni podatki, ki jih ob teh aktivnostih zbiramo, so omejeni na ime, naslov, državo, elektronski naslov, telefonsko številko. Kadar je potrebno, lahko ti podatki obsegajo tudi druge informacije, ki so nujne za zagotavljanje ustrezne storitve.

Pri nakupu storitev ali produkta od stranke zahtevamo podatke, ki so potrebni za uspešno izvedbo nakupa kot so naslov in telefonska številka.

Registracijske podatke, s katerimi se stranka registrira v sistem na spletnih straneh Kemomed d.o.o., hranimo v arhivu osebnih podatkov uporabnikov storitev Kemomed d.o.o..

Na spletnih straneh Kemomed d.o.o. se zbirajo tudi podatki o obisku stranke kot so IP naslov, ime domene, vrsta brskalnika, operacijski sistem, čas dostopa in spletno mesto, s katerega je bila usmerjena na strani Kemomed d.o.o.. Ti podatki se uporabljajo za namene zagotavljanja kakovosti spletnih strani in storitev Kemomed d.o.o., za zbiranje splošne statistike uporabe spletnih strani Kemomed d.o.o. in administriranje.

2. Uporaba osebnih podatkov


Zbrani osebni podatki se uporabljajo za opravljanje zahtevanih storitev in izvedbo zahtevanih transakcij.

Zbrane osebne podatke uporabljamo za:

* omogočanje dostopa do področij z omejenim dostopom na naših spletnih straneh,

* enostavnejšo in prijaznejšo uporabo naših storitev, da strankam ni potrebno vedno znova vpisovati istih podatkov,

* optimiranje storitev in učinkovito servisiranje strank,

* namene izboljšave spletne strani,

* namene izboljšave ponudbe storitev in produktov,

* obveščanje strank o pomembnih informacijah o naših storitvah in produktih, ki jih stranke zahtevajo in

* obveščanje strank o novostih in obvestilih, med katere spadajo tudi obvestila o nadgradnji spletnih strani, storitev in produktov.

Kemomed d.o.o. lahko strankam pošilja periodična elektronska sporočila z obvestili o tehničnih storitvah oz. varnostnih luknjah, ki se nanašajo na naročene storitve oz. produkte. Nekaterih takšnih obvestil ni mogoče preklicati, ker so temeljni del izbrane storitve oz. produkta. Zato se od prejemanja teh obvestil ni mogoče odjaviti.

3. Varovanje in nadzor osebnih podatkov

Kemomed d.o.o. za varovanje osebnih podatkov uporablja različno programsko opremo in varnostne ukrepe, ki pomagajo varovati podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Strežniki, kjer se podatki hranijo, se nahajajo v nadzorovanih prostorih. Dostop do teh strežnikov ima samo pooblaščena oseba Kemomed d.o.o..

Kemomed d.o.o. osebnih podatkov strank ne bo posredoval tretjim osebam brez privoljenja strank razen v primerih, določenih z zakonom.

4. Spremembe politike o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov


Kemomed d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb te izjave. Ob spremembah bo ustrezno posodobljen datum spremembe, zapisan na izjavi. O vsebinski spremembi izjave bomo uporabnike obvestili na domačih straneh Kemomed d.o.o. ali strankam poslali obvestilo o spremembi.

 

Splošno

Družba KEMOMED, d.o.o., Kališka ulica 9, 4000 Kranj (v nadaljevanju: upravljavec) se zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov, zato je to področje uskladil s Evropsko Uredbo EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR).

Glavni cilj upravljavca je, da vam ponudi vrhunsko storitev in s tem doseže vaše optimalno zadovoljstvo. V ta namen upravljavec s pomočjo zbranih osebnih podatkov, ki jih posredujete, omogoča možnost boljšega informiranja o storitvah upravljavca.

Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke izključno na podlagi vaše privolitve in samo za namen oziroma namene za katere ste vaše osebne podatke posredovali upravljavcu.

Osebni podatki

Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.
Upravljavec zbira in obdeluje izključno le tiste vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na določeno storitev (prijava na e-novice, izpolnitev obrazca z vprašanjem, prejem brošure). Ti osebni podatki so: ime in priimek, telefonska številka, E-poštni naslov in IP naslov.

Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika.

Upravljavec vas naproša zaradi ohranjanja ažurnosti podatkov, da sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebne podatke uporablja in obdeluje na podlagi veljavne slovenske zakonodaje in prava Evropske Unije.

Upravljavec kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.

Osebni podatki, ki jih je upravljavec zbral od vas, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos (vaše izrecno soglasje ali zakonska določba).

Vsi vaši osebni podatki so shranjeni na varnih strežnikih upravljavca ali na varnih strežnikih podizvajalcev ali poslovnih partnerjev upravljavca (ali v varni tiskani obliki), pri čemer se pri dostopu do njih in njihovi uporabi se uporabljajo politike in standardi glede varnosti upravljavca.

Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si upravljavec s svojimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadeva izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.

Dostop do vaših podatkov je upravljavec omejil na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

Čas hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hrani upravljavec le, dokler je to potrebno za namen, za katerega so bili le-ti pridobljeni, oziroma dokler je to potrebno za kateri koli drug dovoljen povezan namen (na primer, če se podatki nanašajo na obrambo zahtevka zoper upravljavca). Če se torej podatek uporablja za dva namena, ga bo upravljavec hranil dokler se ne izteče namen z daljšim rokom oziroma daljšim trajanje, vendar pa podatka za namen, ki je potekel, ne upravljavec ne več uporabljal.

Po izpolnitvi namena se osebni podatki, ki ste jih posredovali upravljavcu izbrišejo. V kolikor osebne podatke posredujete za namen boljšega informiranja se le-ti zbirajo in obdelujejo do vašega preklica, ki ga lahko podate kadarkoli na naslov u.medved@kemomed.si.

Vaše pravice

Pravico imate, da:

zahtevate, da vam upravljavec zagotovi nadaljnje podrobnosti o tem, kako upravljavec uporablja vaše podatke,
dostopate do vaših osebnih podatkov in kopij podatkov, ki ste jih posredovali upravljavcu,
prejmete osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke brez oviranja posredujete drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo, če obdelava vaših podatkov temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,
od upravljavca zahtevate, da posodobi vse netočnosti v podatkih, ki jih hrani,
od upravljavca zahtevate, da izbriše vse podatke, za uporabo katerih nima več zakonite podlage,
kadar obdelava temelji na privolitvi in v zvezi s kakršnim koli neposrednim trženjem, prekličete svoje privolitev z veljavnostjo za naprej, tako da upravljavec preneha z navedeno obdelavo,
ugovarjate kakršnikoli obdelavi, ki temelji na zakonitih interesih, zaradi vaših posebnih okoliščin, razen če imajo razlogi upravljavca za navedeno obdelavo prednost pred kakršnim koli poseganjem v vaše pravice glede varstva podatkov,
od upravljavca zahtevate, da omeji način, kako uporablja vaše podatke, na primer med proučevanjem pritožbe.

Glede uresničevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katerokoli od teh pravic, bo upravljavec preverili vašo upravičenost in odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bo Upravljavec obvestil.

Če niste zadovoljni z uporabo vaših podatkov pri upravljavcu ali z odzivom upravljavca na kakršno koli uveljavljanje navedenih pravic, imate pravico do pritožbe pri nacionalnemu nadzornemu organu, na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana., www.ip-rs.si .

Upravljalec

Upravljavec vaših osebnih podatkov je KEMOMED, d.o.o., Kališka ulica 9, 4000 Kranj.

Kontaktna oseba za varstvo vaših podatkov je Urška Medved.

Vaše osebne podatke obdelujejo s strani upravljavca pooblaščene osebe, ki so usposobljene za zagotavljanje celotnega varstva osebnih podatkov.