Izjava o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov

Družba Kemomed d.o.o. jamči za zasebnost in varstvo osebnih podatkov. S to izjavo o zasebnosti je določen način varovanja osebnih podatkov na spletnih straneh družbe Kemomed d.o.o.. Z obiskom spletnih strani Kemomed d.o.o. se stranka strinja, da se njeni podatki uporabljajo v skladu s to politiko. Zagotavljamo varstvo osebnih podatkov, ki nam jih bo stranka posredovala pri registraciji in nakupu prek spleta. Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu zasebnih podatkov.

Družba Kemomed d.o.o. ne bo urejala, nadzorovala ali razkrivala osebnih podatkov brez pisnega privoljenja stranke razen če bo to dolžno narediti zaradi:

* ukrepanja v nujnih primerih, potrebnih za zaščito osebne varnosti zaposlenih v družbi Kemomed d.o.o. ali uporabnikov Kemomed d.o.o. storitev oz. produktov,

* uveljavitve spoštovanja pravil in pogojev uporabe,

* varovanja pravic ali premoženja družbe Kemomed d.o.o. ali

* skladnosti z zakonskimi zahtevami.

1. Zbiranje osebnih podatkov


Osebne podatke zbiramo v primeru, da pri nas stranka naroči določeno storitev ali produkt oz. ko se prek spletnih strani Kemomed d.o.o. na strankino zahtevo opravi določena transakcija (posredovanje informacij o storitvah ali produktih, nakup storitev ali produktov, prenos produktov s spletne strani). Osebni podatki, ki jih ob teh aktivnostih zbiramo, so omejeni na ime, naslov, državo, elektronski naslov, telefonsko številko. Kadar je potrebno, lahko ti podatki obsegajo tudi druge informacije, ki so nujne za zagotavljanje ustrezne storitve.

Pri nakupu storitev ali produkta od stranke zahtevamo podatke, ki so potrebni za uspešno izvedbo nakupa kot so naslov in telefonska številka.

Registracijske podatke, s katerimi se stranka registrira v sistem na spletnih straneh Kemomed d.o.o., hranimo v arhivu osebnih podatkov uporabnikov storitev Kemomed d.o.o..

Na spletnih straneh Kemomed d.o.o. se zbirajo tudi podatki o obisku stranke kot so IP naslov, ime domene, vrsta brskalnika, operacijski sistem, čas dostopa in spletno mesto, s katerega je bila usmerjena na strani Kemomed d.o.o.. Ti podatki se uporabljajo za namene zagotavljanja kakovosti spletnih strani in storitev Kemomed d.o.o., za zbiranje splošne statistike uporabe spletnih strani Kemomed d.o.o. in administriranje.

2. Uporaba osebnih podatkov


Zbrani osebni podatki se uporabljajo za opravljanje zahtevanih storitev in izvedbo zahtevanih transakcij.

Zbrane osebne podatke uporabljamo za:

* omogočanje dostopa do področij z omejenim dostopom na naših spletnih straneh,

* enostavnejšo in prijaznejšo uporabo naših storitev, da strankam ni potrebno vedno znova vpisovati istih podatkov,

* optimiranje storitev in učinkovito servisiranje strank,

* namene izboljšave spletne strani,

* namene izboljšave ponudbe storitev in produktov,

* obveščanje strank o pomembnih informacijah o naših storitvah in produktih, ki jih stranke zahtevajo in

* obveščanje strank o novostih in obvestilih, med katere spadajo tudi obvestila o nadgradnji spletnih strani, storitev in produktov.

Kemomed d.o.o. lahko strankam pošilja periodična elektronska sporočila z obvestili o tehničnih storitvah oz. varnostnih luknjah, ki se nanašajo na naročene storitve oz. produkte. Nekaterih takšnih obvestil ni mogoče preklicati, ker so temeljni del izbrane storitve oz. produkta. Zato se od prejemanja teh obvestil ni mogoče odjaviti.

3. Varovanje in nadzor osebnih podatkov

Kemomed d.o.o. za varovanje osebnih podatkov uporablja različno programsko opremo in varnostne ukrepe, ki pomagajo varovati podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Strežniki, kjer se podatki hranijo, se nahajajo v nadzorovanih prostorih. Dostop do teh strežnikov ima samo pooblaščena oseba Kemomed d.o.o..

Kemomed d.o.o. osebnih podatkov strank ne bo posredoval tretjim osebam brez privoljenja strank razen v primerih, določenih z zakonom.

4. Spremembe politike o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov


Kemomed d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb te izjave. Ob spremembah bo ustrezno posodobljen datum spremembe, zapisan na izjavi. O vsebinski spremembi izjave bomo uporabnike obvestili na domačih straneh Kemomed d.o.o. ali strankam poslali obvestilo o spremembi.