Agilent (celična analiza)

Zajem slik in mikroskopija

Cytation je več-funkcijski čitalec za vizualizacijo celic, ki kombinira avtomatizirano digitalno mikroskopijo in običajno detekcijo mikrotitrske ploščice v eni modularni, nadgrajevalni platformi. Ta aparatura vam prikaže bogate fenotipske informacije o celici z dobro osnovanimi podatki za intenziteto. Cytation vam omogoča: »fluorescence«, »brightfield«, »phase contrast« in »color brightfield« . Nadgradljivi več funkcijski modul pa vključuje še:  »fluorescence intensity«, »UV-Vis absorbance«, »luminescence«, »fluorescence polarization«, »time-resolved fluorescence« in »laser-based Alpha«.

LIONHEART FX - Sistem za avtomatizirano digitalno mikroskopijo

Sistem z obogateno mikroskopijo omogoča gojenje celic in mikroskopijo pri optimalnih in kontroliranih pogojih, t.j. z vzdrževanjem primerne temperature, vsebnosti ogljikovega dioksida ter primerne vlažnosti.

Avtomatizirani zajem slike in analiza sta omogočeni za mikroskopijo v svetlem polju, fluorescenčno mikroskopijo in mikroskopijo s faznim kontrastom, z objektivi od 1.25x – 60x povečave. Z imerzijskim oljem v ročnem načinu je omogočena uporaba objektiva s 100x povečavo.

Sistem omogoča številne aplikacije, npr. kinetiko rasti celic, štetje celic, analizo celične živosti in apoptoze, analizo celične migracije oz invazivnosti, analizo 3D sferoidov ter mnoge druge.