Agilent (celična analiza)

Zajem slik in mikroskopija

Cytation je več-funkcijski čitalec za vizualizacijo celic, ki kombinira avtomatizirano digitalno mikroskopijo in običajno detekcijo mikrotitrske ploščice v eni modularni, nadgrajevalni platformi. Ta aparatura vam prikaže bogate fenotipske informacije o celici z dobro osnovanimi podatki za intenziteto. Cytation vam omogoča: »fluorescence«, »brightfield«, »phase contrast« in »color brightfield« . Nadgradljivi več funkcijski modul pa vključuje še:  »fluorescence intensity«, »UV-Vis absorbance«, »luminescence«, »fluorescence polarization«, »time-resolved fluorescence« in »laser-based Alpha«.

LIONHEART FX - Sistem za avtomatizirano digitalno mikroskopijo

Sistem z obogateno mikroskopijo omogoča gojenje celic in mikroskopijo pri optimalnih in kontroliranih pogojih, t.j. z vzdrževanjem primerne temperature, vsebnosti ogljikovega dioksida ter primerne vlažnosti.

Avtomatizirani zajem slike in analiza sta omogočeni za mikroskopijo v svetlem polju, fluorescenčno mikroskopijo in mikroskopijo s faznim kontrastom, z objektivi od 1.25x – 60x povečave. Z imerzijskim oljem v ročnem načinu je omogočena uporaba objektiva s 100x povečavo.

Sistem omogoča številne aplikacije, npr. kinetiko rasti celic, štetje celic, analizo celične živosti in apoptoze, analizo celične migracije oz invazivnosti, analizo 3D sferoidov ter mnoge druge.

Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt