Shimadzu

Aparati za tekočinsko kromatografijo z masnim detektorjem (LCMS)

LC/MS je danes rutinsko orodje na številnih področjih uporabe. Ponuja rešitev z visoko selektivnostjo, zanesljivostjo, produktivnostjo in občutljivostjo, ki so zahtevane na področju farmacevtskih izdelkov, varnosti hrane, kemikalij, okoljskih analiz in analiz v klinični kemiji.

Shimadzu ponuja tako enojni kvadrupol, trojni kvadrupol kakor tudi hibridni IT-TOF sistem.

Aparati za tekočinsko kromatografijo z masnim detektorjem (LCMS)

LCMS-8060

LCMS-8060 je revolucionarna inovacija v masni spektrometriji.

 

 

LCMS-8050

Izkusite čisto novo raven delovanja z visoko občutljivostjo in hitrostjo.

 

LCMS-8040

LCMS-8040 s povečano občutljivostjo.

 

LCMS-8030

Ultra hitra masna spektrometrija – hitrost brez primere.

 

LCMS-2020

Ultra hiter masni spektrometer, ki je prvič združljiv tudi s tekočinsko kromatografijo z ultra visoko hitrostjo.

 

 

LCMS-IT-TOF™

LCMS-IT-TOF je nov tip masnega spektrometra, ki je kombinacija tehnologije QIT (ion trap) in TOF (time-of-flight).

   

 


Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt