Cytognos

Protitelesa proti človeškim antigenom

Pretočna citometrija (FC) je orodje v analitski in kvantitativni karakterizaciji celic, ki nudi hitro analizo raznovrstnih celičnih populacij na ravni od celice do celice.

Pretočno citometrijo opravljamo na celicah v tekoči suspenziji, ki so bile inkubirane s fluorescenčno označenimi protitelesi.

Protitelesa proti človeškim antigenom: